HYMN 205

1. TAN ihin na kale, jakejado aiye 

   K'awon ti eru npa

   Mo pe igbala de

   K‘awon t’ise ti Krist’

   So ihin ayo na.

Egbe: Olutunu ti de, Olutunu ti de 

      Emi Iat’ oke wa, ileri

      Baba wa

      Tan ihin na kale, jakejado aiye 

      Olutunu ti de.


2. Oba awon oba, wa f 'iwosan fun wa 

   O wa ja ide wa, O mu igbala wa 

   K‘olukuluku wa, korin isegun pe.

Egbe: Olutunu ti de...


3. lfe iyanu nla, a! mba rohin na 

   Fun gbogbo enia, ehun or‘ofe Re 

   Emi omo egbe, di omo igbala. 

Egbe: Olutunu ti de...


4. Gbe orin ‘yin soke 

   s'olurapada wa

   K‘awon mimo l‘oke

   Jumo ba wa gberin

   Yin ife re titi, ife ti ko le ku.

Egbe: Olutunu ti de, Olutunu ti de 

      Emi Iat’ oke wa, ileri

      Baba wa

      Tan ihin na kale, jakejado aiye 

      Olutunu ti de. Amin

English »

Update Hymn