HYMN 209

AJIN JEN ORU MIMO1. AJIN jin, oru mimo,

   Okun su, 'mole de,

   Awon Olus’ agutan nsona, 

   Omo titun t’o wa l’oju orun.

           Simi n‘nu alafia, 

           Simi n’nu alafia.


2. Ajin jin, oru mimo.

   Mole de, okun sa,

   Oluso agutan gb’orin Angeli, 

   Kabiyesi Alelluya Oba.

      Jesu Olugbala de, 
 
      Jesu Olugbala de.


3. Ajin jin, oru mimo,

   ‘Rawo orun tan ‘mole,

   Wo awon Amoye ila orun, 

   Mu ore won wa fun Oba wa.

          Jesu Olugbala de, 

          Jesu Olugbala de.


4. Ajin jin oru mimo, 

   ‘Rawo, orun tan ‘mole,

   Ka pelu awon Angeli Korin, 

   Kabiyesi Aileluya Oba

      Jesu Olugbala de, 

      Jesu Olugbala de. Amin

English »

Update Hymn