HYMN 451

H.C 294 6. 8s (FE 476)
"A fi ipile Re sole lori apata"
- Matt.7:251. IGBAGBO mi duro lori

   Eje at’ododo Jesu

   Nko je gbekele ohun kan

   Lehin oruko nla Jesu.

Egbe: Mo duro le Krist' Apata 

      Ile miran, Iyanrin ni.


2. B’ire-ije mi tile gun 

   Or’ofe Re ko yipada 

   B’o ti wu k’iji na le to 

   Idakoro mi ko ni ye. 

Egbe: Mo duro le Krist' Apata...


3. Majemu ati eje Re

   L’emi o romo b’ikun mi de 

   Gba ko s’alati lehin mo 

   O je ireti nla fun mi.

Egbe: Mo duro le Krist' Apata...


4. Gbat' ipe kehin ba si dun

   A! mba le wa ninu Jesu

   Ki nwo ododo Re nikan

   Ki nduro ni ‘waju ite.

Egbe: Mo duro le Krist' Apata 

      Ile miran, Iyanrin ni. Amin

English »

Update Hymn