HYMN 474

S.S 521 8.7 (FE 500)
“Olorun li abo wa" - Ps. 46:11. Labe oji Oga Ogo

   L'abo mi yio ma wa lai 

   Tor'oju Re ti ki to gbe 

   Nso mi sibe nigbagbogbo. 

Egbe: Emi ngbe abe ojiji

      Ti Oba awon oba 

      On fi iye Re bo mi

      Mo simi Iabe abo Re.


2. Labe oji Oga Ogo

   Mo bo low’eru gbogbo 

   Tori apa Re gba mi mu 

   Yi mi ka l‘ona gbogbo. 

Egbe: Emi ngbe abe ojiji...


3. Labe oji Oga Ogo

   Ko s'ibi to le se mi 

   On n’ireti at’asa mi 

   lgbala, on gbogbo mi.

Egbe: Emi ngbe abe ojiji

      Ti Oba awon oba 

      On fi iye Re bo mi

      Mo simi Iabe abo Re. Amin

English »

Update Hymn