HYMN 542

H.C. 334 6s 4s (FE 568)
"Awon enia ti a sunmo odo re"
 - Ps.148:141. NGO sunm’O, Olorun 

   Ngo sunmo O

   B’o tile se ‘ponju 

   L’o mu mi wa

   Sibe, orin mi je

   Ngo sunm’O Olorun 

   Ngo sunmo O.


2. Ni ona ajo mi

   B’ile ba su

   Bi okuta si je

   Irori mi

   Sibe, nin’ala mi

   Ngo sunm’O Olorun

   Ngo sunmo O.


3. Nibe jeki nr‘ona

   To lo s’orun 

   Gbogb’ohun t’o fun mi 

   Nin’ anu Re

   Angeli lati pe mi 

   Sunm’O, Olorun mi 

   Ngo sunmo O.


4. Nje gbati mo ba ji 

   Em‘o yin O

   Ngo fakete mi se 

   Betel fun O

   Be ninu osi mi

   Ngo sunm’O Olorun 

   Ngo sunmo O.


5. Gba mba fi ayo lo 

   S’Oke orun

   T'o ga ju orun lo 

   Soke giga

   Orin mi yio je

   Ngo sunm’O Olorun 

   Ngo sunmo O. Amin

English »

Update Hymn