HYMN 587

S.66 P.M (FE 613)
"Oru mbo wa, nigbati enikan ki 
o le sise” - John 9:41. SISE tori oru mbo! 

   Sise li owuro

   Sise nigba iri nse, 

   sise n‘nu ‘tanna 

   Sise ki osan to pon, 

   sise nigb‘orun nran 

   Sise tori oru mbo! 

   gba ‘se o pari.


2. Sise tori oru mbo! 

   Sise losan gangan 

   F'akoko rere fun ‘se, 

   isimi daju 

   F'olukuluku igba,

   ni nkan lati pamo 

   Sise tori oru mbo! 

   ‘gba 'se o pari.


3. Sise tori oru mbo! 

   orun fere wo na 

   Sise gbat' imole wa, 

   ojo bu Io tan

   Sise titi de opin, 

   sise titi de ale

   Sise gbat'ile ba nsu, 

   ‘gba se o pari. Amin

English »

Update Hymn