HYMN 64

Tune: Oluwa agbara fohun1. ’BUKUN ni f’awon mimo

   Won ti ko ‘se angeli

   Orun n’ife okan won

   Won fe lati r’Olorun

   A we abawon won nu

   Won n'idapo pelu Re

   Won dabi Oluwa won

   Ti ise ere nla fun won.


2. Won n’josin ninu emi

   Won wole ni’bi'te Re

   Won te ba nib‘imole

   lmole Olorun tan

   Awon olokan-riro

  Ti won fe lati kekoo

  Won wa inu Oro naa

  Titi won fi gb’ohun Re.


3. Oun ni Eleda won

   Won ba Oun nikan soro

   Lat‘ooro di asale

   Ni won nyin l'Ojo ‘sinmi

   Won di Ii mu ninu laalaa

   Won gbekele e n'nu ‘ponju

   lmole Re n tan n'nu won

   Ayida ko bori re.


4. Oun ni won n yin l'aye won

   Won ki yoo ri iku mo

   Won yoo maa b'Oluwa gbe

   Titi won yoo fi jinde

   Won yoo sunmo Oluwa

   Pelu ara ajinde

   Pelu Baba n'nu Omo

   At’Emi, metalokan. Amin

English »

Update Hymn