HYMN 642

S.S & S 445 (FE 668)
“Gbe ori nyin soke" - Ps. 24:7 
Tune: Ile kan mbe t'o dara julo1. GB'ori nyin s’oke ero mimo 

   Gbo, ayo mbo li owuro 

   Olorun ti so‘nu Oro re

   Pe, ayo mbo l‘owuro.

Egbe: Ayo mbo Ii owuro - 2ce 

     Bi ekun pe d'ale kan 

     Ayo sa mbo Ii owuro.


2. Enyin Mimo, mase beru 

   Gbo, ayo mbo l’owuro 

   Enyin elekun, n’omije nu 

   Gbo, ayo mbo l’owuro.

Egbe: Ayo mbo Ii owuro...


3. Yo; oru fere rekoja 

   Wo, ayo mbo l'owuro 

  Gbana l'owuro Ogo yio de 

  Yio m‘owuro ayo wa de.

Egbe: Ayo mbo Ii owuro...


4. E jek‘ a kun f'ayo loni

   Pe, ayo mbo l‘owuro 
 
   Olorun yio n’omile wa nu 

   A! ayo mbo l‘owuro.

Egbe: Ayo mbo Ii owuro - 2ce 

     Bi ekun pe d'ale kan 

     Ayo sa mbo Ii owuro. Amin

English »

Update Hymn