HYMN 653

(FE 679)
Tune: Enyin ara n;'nu Oluwa
“Kiyesi Oko yawo mbo" - Matt. 5:2
1. ATUPA 'wa njo, geere

   Aso wa funfun lau

   A nduro d’oko yawo, 

   a ha le wole bi? 

   A mo pe a ko ni nkan t'a 

   le pe ni tiwa 

   Ina, ororo, at’aso, t‘owo 

   Re nikan wa.

Egbe: E wo Oko yawo mbo 

     Gbogbo wa Ie wole

     T’atupa wa njo gere! 

     T'aso wa funfun lau.


2. E jade lo pade Re, 

   lekun ti si sile

   Ogo t'o tan loju Re mu 

   gbogbo ona mole,

   Gba ipe lati wole,

   o j'ohun gbogbo lo, 

   Ma jafara! gb’atupa Re! 

   w'ayo aiyeraiye.

Egbe: E wo Oko yawo mbo...


3. Arewa gbeyawo na, 

   b'ilekun si sibe,

   A mo p’awon t’o wole 

   d‘eni ‘bukun lailai,

   A si ri pe O wa ni ju 

   enikeni lo,

   Sugbon b’ ilekun ti, 

   lekun ki yio tun si mo Iai.

Egbe: E wo Oko yawo mbo 

     Gbogbo wa Ie wole

     T’atupa wa njo gere! 

     T'aso wa funfun lau. Amin

English »

Update Hymn