HYMN 724

(FE 751)
“E fi ilu ati Ijo yin" - Ps.150:4
Tune: Jesu mo wa sodo Re.1. AWA si njo, awa si nyo 

   Fun ajodun ojo oni 

   Olorun na, Enit' a nsin 

   K’o so ayo na di kikun.

Egbe: Amin Amin Amin Ase 

      Amin Amin beni k’o ri 

      Olorun na, Enit’a nsin 

      K'o gb'adura, at’ebe wa.


2. Gbogbo aiye, e be wa yo 

   Awa Egbe Serafu 

   K’Olorun Olodumare

   K'O fi ayo na kari wa.

Egbe: Amin Amin Amin... 


3. Egbe Kerubu, Egbe Seraf' 

   E damuso k’e si ma yo

   Ki Metalokan t’a nsin

   Fi ibukun Re kari wa.

Egbe: Amin Amin Amin... 


4. Enyin Agan, e fo soke 

   K’eyin Olupese l’ogo 

   Olorun t’o gbo ti Serah 

   Yio pa gbogbo nyn l‘erin.

Egbe: Amin Amin Amin... 


5. Alailera, alairise

   E ho f’ayo l’ojo oni 

   Oluwosan, Olupese

   Ti pase ‘bukun s’ori nyin.

Egbe: Amin Amin Amin... 


6. Enyin ara ati ore

   E ba wa jo, e ba wa yo

   Ki Olorun Emi Mimo 

   Pe nyin s’agbo fun Ara Re.

Egbe: Amin Amin Amin... 


7. Baba Omo Emi Mimo

   Gba ope ajodun wa yi

   Jowo pese fun aini wa,

   K‘o f‘ese Egbe wa mule.

Egbe: Amin Amin Amin Ase 

      Amin Amin beni k’o ri 

      Olorun na, Enit’a nsin 

      K'o gb'adura, at’ebe wa. Amin

English »

Update Hymn