HYMN 73

APA KINI H.C. 1 P.M (FE 90)
"Mimo Mimo Mimo Olodumare"
- Ifi. 4:81. Mimo, Mimo, Mimo Olodumare,

   Ni kutukutu ni ‘wo o gbo orin wa,

   Mimo, Mimo, Mimo! Oniyonu julo,

   Ologo meta lai Olubukun.


2. Mimo, Mimo, Mimo awon t'orun nyin

   Nwon nfi ade wura won lele y'ite ka,

   Kerubim Serafim nwole niwaju Re,

   Wo to ti wa to si wa titi lai.


3. Mimo, Mimo, Mimo, Olodumare

   Bi oju elese ko le ri Ogo Re,

   lwo nikan lo mo ko tun si elomi

   Pipe 'nu agbara ati n'ife.


4. Mimo, Mimo, Mimo Olodumare,

   Gbogbo ise Re n'ile l‘oke lo nyin O,

   Mimo, Mimo, Mimo Oniyonu julo

   Ologo meta lai Olubukun. Amin

English »

Update Hymn