HYMN 801

1. MO n fe O n‘gha gbogbo

   Oluwa Oloore

   Ko s'ohun ti n fun ni 

   N’sinmi bii Re. 

Egbe: Mo n fe, o aah! mo n fe O 

     Ni wakati gbogbo 

     Bukun mi Olugbala

     Mo wa do Re.


2. Mo n fe O n'gba gbogbo 

   Duro ti mi

   Idanwo ko nipa

   B’o wa n’tosi.

Egbe: Mo n fe...


3. Mo n fe O n'gba gbogbo 

   N'ipokipo

   Yara wa ba mi gbe

   Ki n ma p'ofo

Egbe: Mo n fe...


4. Mo n fe O n‘gba gbogbo 

   F’ife Re han

   K‘O je k'ileri Re 

   Le se si mi

Egbe: Mo n fe...


5. Mo nfe O n’gba gbogbo 

   Eni Mimo julo

   Se mi n’ ti Re tooto

   Omo Olorun.

Egbe: Mo n fe, o aah! mo n fe O 

     Ni wakati gbogbo 

     Bukun mi Olugbala

     Mo wa do Re. Amin

English »

Update Hymn