HYMN 819

(FE 855)1. OLUGBALA, Olugbala ni Baba 

Olugbala, Olugbala, ni Omo

Olugbala, ni Emi Mimo 

Olugbala, ni Metalokan.


2. Alabo, Alabo, ni Baba 

Alabo, Alabo ni Omo, 

Alabo, ni Emi Mimo 

Alabo, ni Metalokan.


3. Olupese, Olupese, ni Baba 

Olupese, Olupese ni Omo 

Olupese, ni Emi Mimo 

Olupese, ni Metalokan.


4. Oluwosan, Oluwosan, ni Baba 

Oluwosan, Oluwosan ni Omo, 

Oluwosan, ni Emi Mimo 

Oluwosan, ni Metalokan.


5. Oluwoye, Oluwoye, ni Baba 

Oluwoye, Oluwoye ni Omo, 

Oluwoye, ni Emi Mimo 

Oluwoye, ni Metalokan.


6. Olusegun, Olusegun, ni Baba 

Olusegun, Olusegun ni Omo,

Olusegun, ni Emi Mimo 

Olusegun, ni Metalokan.


7. Olulana, Olulana, ni Baba 

Olulana, Olulana ni Omo, 

Olulana, ni Emi Mimo 

Olulana, ni Metalokan.


8. E patewo, E patewo, fun Baba

E patewo, E patewo fun Omo,

E patewo, fun Emi Mimo 

E patewo, fun Metalokan.


9. E fo soke, e fo soke fun Baba

E fo soke, e fo soke fun Omo,

E fo soke, fun Emi Mimo 

E fo soke, fun Metalokan.


10. E dobale, E dobale, fun Baba 

E dobale, E dobale fun Omo,

E dobale, Emi Mimo 

E dobale, fun Metalokan. Amin


BY DR. H. O. ATANSUYI 2003

English »

Update Hymn