HYMN 849

(FE 890)1. MO fe ki nje imole fun Jesu

   Nibikibi, ki nfi ewa Re han

   Ki nma dagba n'nu ore-Ofe Re

   Ki nje imole Re l'aye.

Egbe: Ki ntan imole, ki ntan Imole

     Ki ntan imole, ife at'orun wa

     Ki nma f’ogo fun l'osan at’oru

     Ki nma tan 'mole fun Jesu.


2. Mo fe ki nje imole fun Jesu 

   Ninu ayo tabi ibanuje

   Ki nje ‘ranlowo f’awon t‘eru npa 

   Ki nje imole Re l’aye.

Egbe: Ki ntan imole...


3. Mo fe ki nje imole fun Jesu 

   lmole ninu aye ese yi

   Ki nmu awon ti nsako pada bo 

   Ki nma gbe oruko Re ga.

Egbe: Ki ntan imole...


4. Mo fe ki nje imole fun Jesu 

   Ki nfi tayotayo sure ‘je mi 

   Ki ngbekele or'ofe Re nikan 

   Titi un o fi ri oju Re.

Egbe: Ki ntan imole, ki ntan Imole

     Ki ntan imole, ife at'orun wa

     Ki nma f’ogo fun l'osan at’oru

     Ki nma tan 'mole fun Jesu. Amin

English »

Update Hymn