HYMN 863

“Awa nyo ni ireti ogo Olorun” - Romu 5:21. OMO’GUN Kristi, e dide 

   So f’araiye p’Oluwa mbo 

   E busayo k’e si ho ye 

   K’e f’orin pade Oluwa.

Egbe: O mbo, O mbo, O fere de 

     Oluwa mbo l’awonsanma 

     O mbo, O mbo, O fere de 

     Oluwa mbo l’awonsanmo.


2. Oluwa s’ohun nla fun wa 

   Nitorina, e jek’a yo

   Ajodun t’oni to ba wa 

   Ope lo ye fun Jehovah.


3. Omo’gun Kristi e mura 

   De bibo Jesu Oluwa 

   Oluwa mbo bakanna ko 

   Bi o ti wa n’irele ri. Amin

English »

Update Hymn