HYMN 93

C.M.S 44, H.C 55, P.M (FE 110)
"Olorun yi, Olorun wa ni lai ati
lailai” - Ps. 48:141. A F‘OPE f‘Olorun.

  L'Okan ati Ohun wa,

  Eni ns'ohun ‘yanu,

  N'nu Eniti araiye nyo

  Gbat' a wa l'om‘owo

  On na l'o ntoju wa,

  O si nf’ebun ife

  Se ‘toju wa sibe.


2. Oba Onib’ore

   Ma fi wa sile lailai

   Ayo ti ko l'opin

  On bukun y'o je tiwa

  Pa wa mo n’nu ore

  To wa gba ba damu

  Yo wa ninu ibi

  Laiye ati l‘orun.


3. K’a f’iyin on ope

   F’Olorun Baba Omo,

   At‘Emi Mimo

   Ti o ga julo I’Orun

   Olorun kan lailai

   T'aiye at'orun mbo

   Be l'o wa d'isiyi

   Beni y'o wa lailai. Amin

English »

Update Hymn