HYMN 96

(FE 113)
Fi ibukun fun Oluwa iwo okan mi"
- Ps. 103:11. GBOGBO enyin ise Oluwa,

   E f'ibukun f'Oluwa

   Enyin Alufa Oluwa,

   E f'ibukun f'Oluwa

   Enyin Woli Oluwa,

   E f’ibukun f'Oluwa

   K'e yin l, k'e si ma gbe 

   E ga titi lai.


2. Enyin Kerubu,

   e f‘ibukun f'Oluwa

   Enyin Serafu,

   e f'ibukun f‘Oluwa

   Egbe Enyin Mimo,

   e f'ibukun f'Oluwa

   K'e yin l, k'e si ma gbe 

   E ga titi lai.


3. Gbogbo Egbe Eko,

   e f'ibukun f’Oluwa

   Egbe Abeokuta,

   e f'ibukun f'Oluwa

   Egbe Ibadan,

   e f'ibukun f‘Oluwa

   K'e yin l, k'e si ma gbe 

   E ga titi lai.


4. Egbe lle-lfe,

   e f'ibukun f'Oluwa

   Egbe Ilesa,

   e f'ibukun f‘Oluwa

   Egbe Ondo,

   e f'ibukun f'Oluwa

   K'e yin l, k'e si ma gbe 

   E ga titi lai.


5. Egbe Agege,

   e f'ibukun f'Oluwa

   Egbe Odo-Ogbolu,

   e f‘ibukun f‘Oluwa

   Egbe 'Jebu-Ode,

   e f‘ibukun f‘Oluwa

   K'e yin l, k'e si ma gbe 

   E ga titi lai.


6. Egbe Akitoye,

   e f'ibukun f‘OIuwa

   Egbe Osiele,

   e f'ibukun f’Oluwa

   Egbe Eruwa.

   e f’ibukun f'Oluwa

   K'e yin l, k'e si ma gbe 

   E ga titi lai.


7. Egbe Araromi,

   e f‘ibukun f'OIuwa

   Egbe Ibogun,

   e f‘ibukun f'OIuwa

   Egbe Remo.

   e f‘ibukun f'Oluwa

   K'e yin l, k'e si ma gbe 

   E ga titi lai.


8. Egbe Onidundu,

   e f'ibukun f’Oluwn

   Egbe Ifako,

   e f'ibukun f'Oluwa

   Egbe Otta,

   e f’ibukun f'Oluwa

   K'e yin l, k'e si ma gbe 

   E ga titi lai. Amin

English »

Update Hymn