HYMN 240

CM.S 186 H.C 167 S.M
"Olorun, mu ise Re soji" - Hab. 3:21. JI se Re nde Jesu
 
   Fi agbara Re han 

   Fo'hun t‘o le j‘oku dide 

   Mu k’enia Re gbo.


2. Ji ise Re nde, Jesu 

   To orun iku yi

   Fi Emi agbara nla Re 

   Ji okan ti ntogbe.


3. Ji ‘se Re nde, Jesu

   Mu k'ongbe Re gbe wa 

   Si mu k'ebi pa okan wa 

   Fun onje iye na.


4. Ji 'se Re nde, Jesu

   Gbe oruko Re ga

   Mu k'ife Re kun okan wa 

   Nipa Emi Mimo.


5. Ji ‘se Re nde, Jesu

   Ro ‘jo itura Re

   Ogo y’o je Tire nikan 

   K’ibukun je tiwa. Amin

English »

Update Hymn