HYMN 325

H.C 210 78 (FE 348) 
"Kristi ti jinde” - Matt 16:61. KRISTI, Oluwa ji loni Halleluya,

   Eda at’Angeli nwi-Hal

   Gb’ayo at’isegun ga- Hal

   K’orun at’aiye gberin!-Hal.


2. Ise ti idande tan, Hal 

   O jija, o ti segun-Hal 

   Wo, sisu orun koja-Hal 

   ‘Ko wo sinu eje mo-Hal.


3. Lasan n‘iso at’ami, -Hal 

   Krist wo orun apadi,-Hal 

   Lasan l’agbara iku-Hal 

   Kristi si Paradise,-Hal.


4. O tun wa, Oba ogo;-Hal

   ‘Iku, itani re wa?-Hal

   Lekan l’o le, k’o gba wa,-Hal 

   ‘Boji, isegun re wa?-Hal.


5. E jek’awon goke lo-Hal 

   S’odo Kristi ori wa-Hal

   Asa jinde pelu Re, -Hal 

   Bi a ti ku pelu Re-Hal.


6. Oluwa t’aiye t‘orun, - Hal 

   Tire ni gbogbo iyin; - Hal

   A wole niwaju Re - Hal

   ’Wo Ajinde at‘Iye - Hal. Amin

English »

Update Hymn