HYMN 562

H.C. 361 7s (FE 589)
“Bi akoni, e lagbara” - 1Kor.2:131. LARIN ewu at’osi 

   Kristian, ma tesi waju

   Roju duro, jija na 

   K’onje ‘ye mu o lokun.


2. Kristian, ma tesiwaju 

   Wa k’a jeju ko ota

   Eo ha beru ibi?

   S'e moyi Balogun nyin?


3. Jeki okan nyin k’o yo 

   Mu ‘hamora orun wo 

   Ja, ma ro pe ogun npe 

   Isegun nyin fere de.


4. Ma jek’inu nyin baje 

   On fe n’omije nyin nu

   Mase jek'eru ba nyin 

   B’aini nyin, l‘agbara nyin.


5. Nje e ma tesi waju 

   E o ju Asegun lo

   B'op’ota dojuko nyin 

   Kristian, e tesiwaju. Amin

English »

Update Hymn