HYMN 592

H.C 352. 4s 10s (FE 618)
"Lo sise loni l’ogba ajara mi"
- Matt.21:281. WA, ma sise

   Tani gbodo sole ninu oko 

   Gbati gbogbo enia nkore jo 

   'Kaluku ni Baba pase fun pe 

   “Sise Ioni"


2. Wa, ma sise

   Gba' pe giga ti angeli ko ni 

   Mu hinrere to t‘agba t’ewe lo

   Ra gba pada, wawa l’a akoko 

   nlo Ile su tan.


3. Wa, ma sise

   Oko po, alagbase ko si to 

   A n’ibi titun gba, a ni’po‘ro

  Ohun ona jijin, at’itosi 

  Nkigbe pe, ‘Wa.


4. Wa ma sise

   Le ‘yemeji on aigbagbo jinna 

   Ko s'alailera ti ko le se nkan

   Ailera l’Olorun a ma lo ju 

   Fun ‘se nla Re.


5. Wa, ma sise

   ‘Simi ko si, nigbat'ise osan 

   Titi orun yio fi wo l'ale

   Ti awa o si gbo ohun ni pe 

   O seun omo.


6. Wa, ma sise

   Laala ni dun, ere re si daju 

   ‘Bukun f’awon t’o f’ori ti d’opin 

   Ayo won, ‘simi won, y'o ti po to 

   Lod' Oluwa! Amin

English »

Update Hymn