HYMN 719

L.M (FE 746)
"Kili emi of fun Oluwa” - Ps.116:121. KIL’O tun ye wa loni yi

   Bi k’a jo k’a yo s‘Oluwa 

   T'o mu wa r’odun yi l’ayo 

   E ho, e ke halleluyah.


2. Eyi daju niti wa pe

   Jesu Kristi wa larin wa

   O ni k’a f’okan wa bale 

   Baba ko ni jek’a yan ku.


3. B’Oluwa ko ko ile na 

   Awon ti nko nsise lasan 

   B’Oluwa ko pa ilu mo 
 
   Oluso sa kan ji lasan.


4. Gbogbo Enyin asiwaju 

   Tesiwaju n’ise Oluwa 

   Baba y‘o f’agbara wo nyin 

   Lati segun esu at’ese.


5. Oluwa y'o dabobo wa 

   Olomo ko ni padanu

   Agan y'o towo re b’osun 

   Aboyun y'o bi l'abiye. Amin

English »

Update Hymn