HYMN 734

t.H.C.120 D.8s 7s (FE 760)
"Iwo ma beru, nitori mo wa pelu re“
- Isa. 41:101. EGBE Serafu, e dide

   E d’amure nyin giri 

   Olorun lo d’egbe yi sile 

   E ma jek‘eru ba yin

   Lo wasu ihinrere Re,

   Yio pelu wa titi d’opin, 

   Ke sa ma wo Jesu li okan 

   Titi ao fi segun.


2. Egbe Serafu, e dide 

   Lati tan oro Olorun 

   Papa larin ilu Eko 

   F’awon to ti sako Io

   Ka le d’eni irapada 

   Larin awon ti o nsegbe lo 
 
   Lati ran won s’agbo Jesu 

   Si iye ainipekun. Amin

English »

Update Hymn