HYMN 822

(FE 858)
“Nitoripe odo Re li emi o ma
gbadura si" - Ps. 5:21. EGBE lye l’Egbe Seraf, 

   Egbe Adura ni

   Egbe ti ko gbeke l’egbo 

   Egbe ti ko gbekel’ ewe 

   Kristi nikan ni ‘Mole 

   On l’Oluwosan won.


2. Enyin Olori Egbe Seraf 

   E s’otito d’opin

   Ati gbogb’Egbe Aladura 

   Ati Baba nla mejila

   E ma wo ‘ya, e ma w’egan 

   Ke le gbade Ogo.


3. Jesu Oba Egbe Seraf’ 

   Ma je ka padanu

   L’ojo ta o se ‘dajo aiye 

   T’oju aiye, orun yio pe, 

   Messiah Nla Oba Ogo, 

   Je ka le d’odo Re. Amin

English »

Update Hymn