HYMN 853

6s 8s (FE 895) 1. OLORUN aiye mi 

   Emi ni yo si O 

   Ore Re l'o da mi

   L'o da mi si sibe

   Ayajo ibi mi tun de 

   Ngo sure f’ojo t’a bi mi.


2. Ni gbogbo ojo mi

   Ki nwa laye fun O

   Ki gbogbo emi mi 

   F‘ope, iyin fun O 

   Gbogbo ini at’iwa mi

   Y’o yin Eleda mi logo.


3. Gbogbo pa emi mi

   Y’o je Tire nikan 

   Gbogbo akoko mi

   Mo ya soto fun O

   Jo tun mi bi l'aworan Re 

   Ngo si ma yin O titi aiye.


4. Mo nfe se ife Re

   B’angel‘ ti nse l’orun

   Ki ndatunbi n'nu Krist’ 

   Ki nri ‘dariji gba

   Mo nfe mu ‘fe pipe Re se 

   K'ife Re ya mi si Mimo.


5. Gba ‘se na ba pari 

   L’agbara igbagbo 

   Tewogb’ ayanfe Re 

   Li akoko iku

   Pe mi sodo bi ti Mose

   Gbe emi mi s‘afefe 're. Amin

English »

Update Hymn